Souhlas se zpracování osobních údajů

Zákazník bere na vědomí, že jeho osobní údaje v rozsahu titul, jméno, příjmení, adresa, telefon, adresa el.pošty, budou zpracovány zhotovitelem jako správcem, za účelem plnění práv a povinností z uzavřené smlouvy a dodržování povinností uložených zákonem o účetnictví.


Osobní údaje budou na základě tohoto souhlasu zpracovány po dobu existence správce. Zhotovitel je oprávněn osobní údaje předat k naplnění účelu zpracování osobních údajů dalším osobám.


Objednatel má za podmínek stanovených zákonem č.01/2000 Sb., o ochraně osobních údajů právo na přístup k osobním údajům, a právo žádat vysvětlení, blokování, doplnění, opravu nebo likvidaci osobních údajů a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.


Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

Podpisem GDPR dokumentu objednatel souhlasí s tím, aby zhotovitel zpracoval jako správce osobní údaje zákazníka v rozsahu titul, jméno, příjmení, adresa elektronické pošty za shora uvedených podmínek též za účelem nabízení obchodu a služeb.

Přivezeme k Vám domů

Vyzkoušení zdarma

Speciální zádržný systém

Po celé České republice zdarma.

Pro bezpečnou a pohodlnou přepravu dětí a dospělých s hendikepem.