Společnost Milan Jenčovský (dále jen „Jenčovský") provozuje stávající Webové stránky www.midaan.cz (dále jen "Webové stránky"). Uživatelé, kteří tyto Webové stránky navštíví, se zavazují dodržovat platné podmínky používání webových stránek.


Používání Webových stránek

Webové stránky poskytují informace o činnostech Jenčovský a dceřiných obchodních společností Jenčovský. Jenčovský si vyhrazuje právo obsah těchto Webových stránek kdykoliv a podle vlastního uvážení měnit.


Přístup na Webové stránky


Jenčovský nemůže zaručit, že Webové stránky budou vždy funkční. Stejně tak nenese odpovědnost za následky událostí vyšší moci, poruch nebo technických problémů, které ovlivňují hardware, programy, software nebo internet. Jenčovský neodpovídá za zpoždění, problémy s používáním nebo nekompatibilitou mezi těmito Webovými stránkami a soubory uživatelů, prohlížečem nebo jiným programem používaným pro přístup k Webovým stránkám.


Práva duševního vlastnictví


Webové stránky a veškerý jejich obsah jsou chráněny právy duševního vlastnictví. Webové stránky a prvky, které obsahují, jako jsou zejména ochranné známky, texty, ilustrace, loga, firemní názvy, výrobky a fotografie, jsou vlastnictvím Jenčovský a tyto podmínky používání uživateli neudělují licenci k jejich používání. Jakákoli reprodukce a/nebo prezentace Webových stránek podléhá předchozímu písemnému schválení ze strany Jenčovský.


Hypertextové odkazy


Jenčovský nenese odpovědnost za hypertextové odkazy na jiné webové stránky, a to zejména za obsah takovýchto webových stránek. Rozhodnutí kliknout na tyto odkazy je výlučným rozhodnutím uživatele. Dále je na uživateli, aby přijal nezbytná opatření k tomu, aby zabránil jakémukoliv napadení z Webových stránek, a to zejména v důsledku jednoho nebo více virů apod.


Jenčovský neodpovídá za hypertextové odkazy na Webové stránky a bez jeho předchozího písemného souhlasu je vytváření takovýchto odkazů zakázáno.


Soubory Cookies


Tyto Webové stránky používají soubory cookies k níže uvedeným účelům.


Co jsou to soubory cookies a k čemu slouží?


Soubor cookies je informace uložená na vašem pevném disku serverem webových stránek, které navštěvujete. Obsahuje několik údajů:


 • název serveru, který jej odeslal;
 • identifikátor ve formě unikátního čísla;
 • případné datum vypršení.

Soubory cookies pomáhají vylepšovat prohlížení webových stránek.


Typy souboru cookies používané na našich webových stránkách


Webové stránky zasílají určitý počet souborů cookies, které nám umožňují:


 1. zpracovávat statistiky ohledně provozu na stránkách a jejich využívání a objemů různých komponentů Webových stránek (navštěvované sekce a obsah, pohlížení), které nám umožňují zlepšovat zajímavost a ergonomii našich služeb;
 2. přizpůsobovat prezentaci našich Webových stránek podle preferencí vašeho systému (jazyk, rozlišení displeje, používaný operační systém apod.) během vašich návštěv na našich Webových stránkách, a to podle displeje nebo hardwaru pro zobrazení a čtení a softwaru ve vašem systému;
 3. zavádět bezpečnostní opatření, a to například když budete po uplynutí určitého časového období požádáni o opětovné přihlášení se k přístupu k obsahu nebo službě

Soubory cookies, které používáme


 1. SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE
 2. UA-21629964-17 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Vyměnit po napojení na Google Analytics !!!!!!!!!!!!!

Jak změnit nastavení souborů cookies


Soubory cookies můžete zablokovat na všech webových stránkách, které navštěvujete. Poznámka: smazáním souborů cookies se odstraní nastavení uložená pro webové stránky, které jste navštívili.


Metoda deaktivace souborů cookies se liší v závislosti na prohlížeči:

 1. Pro Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&hlrm=en
 2. Pro Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
 3. Pro Edge™: https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
 4. Pro Firefox™: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
 5. Pro Safari™: https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/sfri11471/mac
 6. Pro Opera™: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Pro všechny ostatní prohlížeče navštivte prosím přímo stránky nápovědy pro správu souborů cookies, které jsou k dispozici na internetu.


Odpovědnost


Jenčovský nenese odpovědnost za škody anebo újmy (včetně, mimo jiného, technických poruch, zpřístupnění důvěrných dokumentů, ztráty dat) nebo jakékoliv jiné následné škody, ke kterým může dojít během používání Webových stánek nebo ve spojitosti s nimi.


Jenčovský si vyhrazuje právo obsah kdykoliv, a to a bez předchozího upozornění, upravit.


Jenčovský nemůže zaručit, že uvedené informace jsou úplné nebo že nebudou třetí stranou falsifikovány (hackováním, virem apod.).


Při návštěvě Webových stránek se uživatel zavazuje dodržovat platné zákony a předpisy.

Přivezeme k Vám domů

Vyzkoušení zdarma

Speciální zádržný systém

Po celé České republice zdarma.

Pro bezpečnou a pohodlnou přepravu dětí a dospělých s hendikepem.